Χρήσιμα

 Απόσταση (χλμ)ΔιευθυνσηΤηλέφωνο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  2 ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΥ ΤΚ 64044 25930 22500
18 Α. ΘEΟΛΟΓΙΤΗ 4, TΚ 64004 25930 71230
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 18 ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ TK 64004 25930 23111
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 17 ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ TK 64004  166
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 18 ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ TK 64004  25930 23918
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 18 ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ TK 64004  25930 22106
0.9 ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΥ ΤΚ 64044  25930 71290
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 18 ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ TK 64004  25930 23918
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ   Α. ΘEΟΛΟΓΙΤΗ 2, TK 64004  25930 21208